Wyniki postępowania uzupełniającego:

Dzieci zakwalifikowane:

1. Cierpiałkowska Agata

2. Formella Hanna

3. Lange Łucja

4. Preiss Dominika

5. Rosengarten Agata

6. Stachecka- Dorniak Amelia

7. Szweda Nikola

8. Zinkel Karolina

Dzieci niezakwalifikowane:

1. Pomorski Piotr

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2020r dostarczyć do placówki Potwierdzenie Woli przyjęcia dziecka /zakładka Rekrutacja/

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie podana 9 czerwca.