Dzieci z grupy czwartej przygotowują się do jesiennego występu dla kolegów i rodziców. Oto próba "Jesiennego Kujawiaczka", z akompaniamentem na skrzypcach w wykonaniu p. Ani Radtke. Mali Artyści starają się bardzo, ponieważ obserwują ich koledzy z młodszej grupy. Brawo!