Przedszkole Samorządowe w Pucku

Poniżej znajduje się link do wyników rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

www.przedszkole.miastopuck.pl

Rozpoczęliśmy kampanie rowerową "ROWEROWY MAJ". Poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, proponujemy rower jak środek transportu

do przedszkola. Uczymy się zdrowych nawyków i motywacji do aktywności fizycznej. Do zobaczenia na ścieżce rowerowej, dużo słońca.