Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pucku, informuje, iż w okresie przerwy feryjnej u pracowników przedszkola oraz jednego dziecka

potwierdzone zostało zachorowanie na COVID-19. Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, pracownicy przedszkola, którzy mieli

bliski, bezpośredni kontakt z osobą chorą oraz dzieci zostali objęci kwarantanną domową.