W Przedszkolu  podczas tygodniowego cyklu zajęć, podjęte były działania mające na celu uczczenia obchodzonych w maju Świąt Państwowych:  1 maja

Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi Narodowej oraz 3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych  oraz

budowanie dziecięcej wiedzy o Ojczyźnie. Zaczęliśmy od poznania historii naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Przedszkolaki na

zajęciach wysłuchały nie tylko legend związanych z historią Polski, ale również obejrzały projekcję filmu o powstaniu państwa polskiego i utrwaliły symbole

narodowe. Dzieci wykonały także prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik: mapę Polski, flagę i godło oraz poznały wydarzenia historyczne

związane z Konstytucją 3 Maja. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla zrozumienia teraźniejszości i przeszłości naszej

Ojczyzny. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych przedszkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.