Zapraszamy rodziców z dziećmi, które rozpoczną pobyt w naszym  przedszkolu od września,

na Dzień Otwarty 25 czerwca na godz.16:00,

w programie: 

- zapoznanie dzieci z przedszkolem przy zabawie

- zebranie organizacyjne z rodzicami.