Przedszkole Samorządowe zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego - na czas określony - zastępstwo za

nieobecnego nauczyciela. Przewidywany czas zastępstwa rok z możliwością przedłużenia.