Proszę o wstrzymanie opłat za zajęcia dodatkowe ZUMBA i KANGUREK !!!