Zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększa się o 4 liczba miejsc dla dzieci w grupie

przedszkolnej.

W dalszym ciągu pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących.