Rodzice Dzieci 5-6 letnich,

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych dzieci w wieku 5-6 lat na pokazowe (organizacyjne)

BEZPŁATNE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI BADMINTONA do hali przy  Liceum 

Ogólnokształcącym w Pucku (POSM) w dniu 7.09.2020r. (poniedziałek) na godzinę 16.00.

Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne. Proszę również o butelkę z wodą dla dziecka.

Proszę o zgłoszenie chęci udziału w zajęciach u Dyrektora lub wychowawcy grupy.