UWAGA RODZICE !!! 

Przypominam, że rodzice lub opiekunowie

przyprowadzający dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać

je pod opiekę nauczyciela lub pracownika obsługi.

Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego pod przedszkolem lub w szatni tak, aby samo weszło do sali.

Za dzieci nieprzekazane pod opiekę nauczycielowi lub osobie dyżurującej,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ RODZICE.