Grupa 6 latków wzięła udział w regionalnym konkursie plastycznym pt. ,, Zawodowy zawrót głowy’’, którymi organizatorami było Stowarzyszenie Miast Partnerskich ,, Przyjaciele’’ i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku. Tematem pracy konkursowej był: ,, Mój wymarzony zawód’’- celem przedsięwzięcia było nie tylko poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu preorientacji zawodowej, kształtowanie szacunku wobec pracy, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych dzieci, ale także promowanie realnej współpracy pomiędzy przedszkolami gmin i miast partnerskich. Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom za zaangażowanie i udział w konkursie, a w szczególności GRATULUJEMY IDZE DOMINIK ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA, Izabeli Wittbrodt ZA WYRÓŻNIENIE. BRAWO!