Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miasta Puck, na podstawie złożonego wniosku.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 korzystały z miejsc w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Wejherowskiej 43a składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (do pobrania w przedszkolu).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego, na podstawie w/w deklaracji ustala ilość wolnych miejsc w przedszkolu.

  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, złożony zgodnie ze wzorem, wraz z wymaganymi załącznikami do Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku przy ulicy Wejherowskiej 43a

Wnioski wraz załącznikami należy składać w terminie 15.03. 2021 r. – 02.04.2021 r.

Jeśli w wyniku rekrutacji nie uda się zapełnić wszystkich miejsc w przedszkolu, to przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w terminie 10-17.05.2021 r.

Rekrutacja

  1. ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miasta Puck - www.bip.miastopuck.pl
  2. Terminy zgodnie z Zarządzeniem
  3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola z klauzulą informacyjną
  4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie
  5. Oświadczenie rodziców rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego
  6. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
  7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 5 godzin dziennie ze względu na organizację pracy zawodowej

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrać na stronie www.przedszkole.miastopuck.pl.

 Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego na dany czas reżimu sanitarnego.

Dokumentację rekrutacyjną można dostarczyć osobiście lub wysłać drogą elektroniczną.

  1. Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć do placówki.

Wypełniony komplet dokumentów zamknięty w kopercie można wrzucić do skrzynki znajdującej się w gabinecie Dyrektora.

  1. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną należy wypełnić, zeskanować i wysłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..