Nasze przedszkole co roku jest uczestnikiem akcji "Sprzątanie Świata"  W dniu 17 września przedszkolaki wyposażone w rękawiczki 

ochronne i plastikowe worki oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę i teren przedszkola. Na całą relacje z tego ważnego dnia 

zapraszamy do naszej galerii.