Rodzicu...

Oto kilka wskazówek dotyczących korzystania przez dziecko przedszkolne z urządzeń ekranowych:

- Dawaj dziecku dobry przykład. Jeśli chcesz, by nie nadużywało urządzeń ekranowych, sam tego nie rób.

- Ustal zasady korzystania z urządzeń ekranowych. Jasno określ, kiedy i gdzie mogą być używane, i kiedy należy je wyłączyć (koniecznie podczas rodzinnego obiadu i kiedy dziecko jest samo w pokoju).

- Bądź przy dziecku podczas używania urządzenia, bo pomagać mu zrozumieć to, co widzi i słyszy oraz dbać o bezpieczeństwo, jeśli urządzenie podłączone jest do Internetu.

- Wybieraj dobrej jakości programy edukacyjne.

- Konsekwentnie kontroluj czas spędzany na korzystaniu z urządzenia i nie dopuszczaj do przekraczania limitu czasu wskazanego dla wieku dziecka.

- Dowiedz się, jakie są przyczyny wydłużania przez dziecko czasu przed ekranem i spróbuj wprowadzić zmiany.

- Pamiętaj, że dziecko powinno każdego dnia mieć czas na aktywność fizyczną.

- Doceniaj dziecięcy wkład w bezpieczne korzystanie z urządzeń, czyli przestrzeganie ustalonych w domu zasad.

 

https://pierwszekroki.net/

Za nami 675. rocznica nadania praw miejskich Miastu Puck. Z tej okazji w ratuszu odbyła się LXXV Uroczysta Sesja Rady Miasta z udziałem władz miasta oraz zaproszonych gości. Przybyłych gości przywitały dzieci z przedszkola samorządowego i przedstawiły swój repertuar.