Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym w Pucku oznaczenie sprawy nr 1/2023 z dnia 24.10.2023rW terminie wyznaczonym na składanie ofert od 24.10.2023 do 14.11.2023 r. do godziny 13:00 do siedziby zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Poniżej przedstawiam wyniki przeprowadzonej oceny obu ofert. Tylko jedna złożona oferta była kompletna i odpowiadała treści specyfikacji warunków zamówienia. Informuje, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zamawiający wybrał spośród ofert ważnych jako najkorzystniejszą ofertę:

„PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
INSTALACYJNO-DEKARSKICH”
Witold Labuda
ul. Pokoju 3
84-200 Wejherowo