Najstarsze grupy przedszkolaków , grupa III i IV, włączyły się w akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA.

Nadszedł długo oczekiwany moment przez nas wszystkich!!!

Powstało Przedszkole Samorządowe w Pucku, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta Puck na wkład własny wymagany w projekcie i sfinansowanie kosztów adaptacji budynku.