6 marca nasza najstarsza grupa przedszkolna odwiedziła Szkołę Podstawową im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z nauczycielami, budynkiem szkolnym i warunkami nauki, kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, nauczycieli, obowiązków szkolnych, zachęcenie dzieci do edukacji w klasie I, wzbogacanie doświadczeń i wiadomości dzieci związanych ze szkołą, a także integracja uczniów i przedszkolaków.

Nasze przedszkolaki zostały ugoszczone przez klasę integracyjną III d, której wychowawczynią jest Pani Joanna Cierpiałkowska - Blok. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania szkoły i jej zakamarków. Następnie dzieci obejrzały przedstawienie pt. "Rzepka" w wykonaniu uczniów klasy III d. Po przedstawieniu przedszkolaki zostały zaproszone do sali lekcyjnej, gdzie pod okiem starszych kolegów i koleżanek wykonały zające wielkanocne prezentując swoje umiejętności plastyczno-techniczne. 

Serdecznie dziękujemy za to przemiłe spotkanie :):):)

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza", której organizatorem jest Towarzystwo "Nasz Dom". Akcja rozpoczęła się 2 listopada 2023 roku i trwała do 29 lutego 2024 roku. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i tych którzy nie wychowują się w swojej rodzinie. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne - pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Podczas akcji udało się zebrać kwotę w wysokości 392 zł 69 gr.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola za aktywny udział w akcji.