W zeszłym tygodniu grupę trzecią odwiedziła mama Michała, która przeczytała dzieciom bajkę. Mała publiczność z zainteresowaniem słuchała i czekała na możliwość obejrzenia obrazków. Na zakończenie przedszkolaki wręczyły album z własnoręcznymi rysunkami w ramach podziękowań.

4 grudnia młodsze grupy obchodził Barbórkę. Dzieci dowiedziały się, kim jest górnik i jak ciężką pracę wykonuje. Polisensorycznie zbadały grudkę węgla. Podczas zabawy ruchowej "W kopalni" próbowały odtworzyć pracę górnika od momentu założenia stroju roboczego aż do powrotu z kopalni, obejrzały również bajkę "Bolek i Lolek wśród górników".