Najstarsi przedszkolacy przygotowali na pasowanie wiersze i piosenki. Każde dziecko złożyło ślubowanie "Będę dzielnym i wesołym przedszkolakiem - PRZYRZEKAM "

Chociaż niektóre z dzieci chodziły wcześniej do innych puckich przedszkoli,

20 września zostały uroczyście pasowane kolorową kredką na Przedszkolaka naszego przedszkola. Zaśpiewały piosenkę, powiedziały wierszyk, dostały medal, z którym chodziły dumnie przez cały dzień.