24 listopada odbył się finał konkursu "Pluszowy Miś". W konkursie brały udział 4-latki, 5-latki oraz 6-latki. Podczas oceniania komisja brała pod uwagę estetykę, oryginalność, pomysłowość ale przede wszystkim samodzielność wykonywanej pracy. Na więcej zdjęć z finału konkursu zapraszamy do naszej galerii.

Dnia 24 listopada w grupie 3- latków odbyły się zajęcia otwarte związane z Dniem Pluszowego Misia. Rodzice wspólnie z dziećmi spędzili czas na miłych zabawach integracyjnych oraz wykonali pracę plastyczną "Mis". Pomysłowość rodziców oraz dzieci okazała się bardzo duża a wykonane prace bardzo ciekawe i oryginalne. Na zakończenie zajęć każda para: rodzic- dziecko mogła wykonać pamiątkowe zdjęcie w misio- budce.