W dniu 24.10.2018r przedszkolaki z I i II grupy gościły u siebie pana Tomka - listonosza. Zaproszony gość

opowiadał dzieciom o swojej pracy, pokazał różne rodzaje listów, paczek. Jak się okazało praca listonosza  nie jest taka

łatwa - jest to trudny i odpowiedzialny zawód. Na zakończenie dzieci wręczyły Panu Tomkowi podziękowanie za tak

wspaniałe i ciekawe zajęcia. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń naszemu gościowi, ponieważ 18 października

obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej. Z tej okazji pan listonosz otrzymał od przedszkolaków laurkę z najlepszymi

życzeniami.

 

23 października odbył się finał konkursu plastycznego "Moja Mała Ojczyzna" realizowany w ramach uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie "Piękna nasza Polska cała." W konkursie udział brały chętne dzieci ze wszystkich grup. Dzieci otrzymały nagrody i dyplomy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Więcej zdjęć na naszej galerii.