W związku realizacją projektu „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Edukacja” Działania 3.1 „Edukacja przedszkolna zaplanowano badania przesiewowe dla 6-latków, którzy w roku szkolnym 2017/2018 realizowali roczny obowiązek wychowania przedszkolnego.

Wpływy

wpływy od rodziców 3535
Darowizna od fotografa 1200
RAZEM 4735

WYDATKI

klocki, zabawki puzzle 557,46
mikołajki 1034,00
teatrzyk 350
bal karnawałowy - prowadzenie- 250
bal karnawałowy- słodycze 49,80
teatrzyk 300
Wielkanoc- jajka 267,25
Rowerowy Maj- zabawki do grup 411
Dzień Dziecka 940
dyplomy ukończenia przedszkola 70,06

RAZEM                                                                      4229,51

wpływy            4735

wydatki            4229,51

Pozostało           505,49

W kasie Rady Rodziców po zaokrągleniu pozostały środki w kwocie 506 zł do dyspozycji Rady na rok szkolny 2018/19