W związku ze zbliżającym sie Dniem Ziemi nasze przedszkolaki przyłączyły się w dniu 20.04.2018r. do akcji sprzątania miasta Puck.

Zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Pucku w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miasta Puck, na podstawie złożonego wniosku. W stosunku do ubiegłego roku kryteria rekrutacji nie zmieniły się, zmianie uległo miejsce składania wniosków z załącznikami.