Przypominamy rodzicom

o zgłoszeniu do dnia 31 sierpnia

ewentualnej nieobecności dziecka  w dniu 3 września 

ze względu na płatne wyżywienie.

 

W związku realizacją projektu „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Edukacja” Działania 3.1 „Edukacja przedszkolna zaplanowano badania przesiewowe dla 6-latków, którzy w roku szkolnym 2017/2018 realizowali roczny obowiązek wychowania przedszkolnego.