3-LATKI

 

4-6 LATKI

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci, Swobodne zabawy dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela

8.00-8.15

Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe

8.00-8.15

Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe

8.15-8.45

Śniadanie

8.15-8.45

Śniadanie

8.45-9.15

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawczo-dydaktycznej.

8.45-9.15

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawczo-dydaktycznej.

9.15-10.00

Swobodne zabawy dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, obserwacja pedagogiczna, wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym; zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.

9.15-10.00

Zabawy w małych zespołach i indywidualne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, obserwacja pedagogiczna, wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym; zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze;

10.00-10.15

II śniadanie

10.00-10.15

II śniadanie

10.15-11.45

Zajęcia planowane przez nauczyciela lub zajęcia dodatkowe.

10.15-11.45

Zajęcia planowane przez nauczyciela lub zajęcia dodatkowe.

Spacery, zabawy w ogródku przedszkolnym, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

11.30-12-00

Zupa, drugie danie

12.00-13.30

Odpoczynek w formie leżakowania, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

12.00-12.30

Zupa, II danie

13.30-14.45

Zabawy stymulujące inicjowane przez nauczyciela, zabawy w ogródku.

13.15-14.45

Zabawy stymulujące inicjowane przez nauczyciela.

14.45-15.00

Podwieczorek

14.45-15.00

Podwieczorek

15.00-17.30

Zabawy podejmowane przez dzieci pod opieką nauczyciela, rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

15.00-17.30

Zabawy podejmowane przez dzieci pod opieką nauczyciela, rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.