W dniu 20 września 2019 roku  dzieci z naszego Przedszkola uczestniczyły w akcji Sprzątanie Świata.

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w porządkowaniu terenu wokół Przedszkola.

 

Dnia 17.06.2019r. odbyło się podsumowanie roku przedszkolnego dla wszystkich grup. 

Dzieci zaprezentowały piosenki wakacyjne, oraz otrzymały dyplomy podsumowujące realizowane w przedszkolu projekty edukacyjne.

Z każdej grupy wyłoniono Super Przedszkolaka 2018/2019r i wręczono nagrodę oraz statuetkę.