Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Pucku  na czas częściowego otwarcia placówki dla dzieci wynikającego z Rozporządzenia MEN z dnia 29.04.2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Drodzy Rodzice,

w związku z wdrażaniem drugiego etapu odmrażania gospodarki staje się możliwe otwarcie przedszkoli 6 maja 2020 r. dla obojga pracujących rodziców, lub rodzica samotnie wychowującego dziecko.  Decyzję o ostatecznym terminie mają podjąć władze samorządowe. Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce jest bardzo dynamiczna. Codziennie wzrasta liczba osób zakażonych w kraju. Wszyscy staramy się jak najlepiej zabezpieczyć przed możliwością zakażenia, ale zdajemy sobie również sprawę z konieczności powrotu rodziców do pracy. Dokładna data uruchomienia placówki zostanie podana w przyszłym tygodniu. Czekamy na przepisy dotyczące zasad i procedur związanych z bezpiecznym pobytem dzieci w placówce. Chcemy również poznać Państwa potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi, dlatego bardzo  proszę wypełnić i przesłać na adres e-mail załączone oświadczenie.

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pucku

Barbara Baranowska