Zgodnie z  ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa w  okresie przejściowym w dniach 12-13 marca

w przedszkolach będą  prowadzone zajęcia opiekuńcze.  Od 16 marca zajęcia zostają zawieszone, dzieci nie przychodzą do przedszkola. 

 Rodzicom dzieci poniżej 8 roku życia objętym ubezpieczeniem chorobowym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 

  Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę o konieczności skorzystania z tego zasiłku.

 

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miasta Puck, na podstawie złożonego wniosku.