Przedszkole Samorządowe

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25

do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego

 

Lp Czynność

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01.03 – 22.03.2024 r. 06.05 – 15.05.2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 01.03 – 29.03.2024 r. 06.05 – 22.05.2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10.04.2023 r. 27.05.2023r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 10.04 – 22.04.2024 r. 27.05 – 03.06.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.04.2023 r. 07.06.2023 r.

 

Przedszkole dysponuje 39 miejscami dla dzieci na rok szkolny 2024/25

 

Dokumenty do pobrania: