Przedszkole Samorządowe zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego - na czas określony - zastępstwo za

nieobecnego nauczyciela. Przewidywany czas zastępstwa rok z możliwością przedłużenia. 

W dniu 02.10.2019r. w naszym przedszkolu dobyło się szkolenie dla nauczycieli oraz zaproszonych gości  pt. "Inspiracje plastyczne"

Warsztaty organizowane przez firmę ASTRA. Nauczyciele poznali inspirujące zadania i ćwiczenia które mogą wykorzystać na zajęciach z dziećmi.