11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe - Święto Niepodległości. Pielęgnując polskie tradycje w naszym przedszkolu również obchodziliśmy
 
102 rocznicę odzyskania niepodległości i po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu".
Uroczystość ta z pewnością zapadnie wszystkim w pamięci na długo i przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych wśród naszych
 
przedszkolaków.
 

UWAGA RODZICE !!! 

Przypominam, że rodzice lub opiekunowie

przyprowadzający dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać

je pod opiekę nauczyciela lub pracownika obsługi.

Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego pod przedszkolem lub w szatni tak, aby samo weszło do sali.

Za dzieci nieprzekazane pod opiekę nauczycielowi lub osobie dyżurującej,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ RODZICE.