Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pucku, informuje, iż w okresie przerwy feryjnej u pracowników przedszkola oraz jednego dziecka

potwierdzone zostało zachorowanie na COVID-19. Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, pracownicy przedszkola, którzy mieli

bliski, bezpośredni kontakt z osobą chorą oraz dzieci zostali objęci kwarantanną domową.

W związku z pozytywnym wynikiem dziecka na obecność wirusa COVID-19 skierowano dzieci oraz kadrę pedagogiczną z pierwszego kontaktu na

kwarantannę do 15.01.2021. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci rekomenduje aby w miarę możliwości zorganizować opiekę domową,

przedszkole jest  czynne.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pucku