Pracownicy naszego przedszkola jako wolontariusze biorą aktywny udział w akcji zatytułowanej "Maseczki"

organizowanej przez Stowarzyszenie "Aktywny Puck". 

Proszę o wstrzymanie opłat za zajęcia dodatkowe ZUMBA i KANGUREK !!!