Przedszkole Publiczne Mądry Miś w Gdańsku Ujeścisko zorganizowało  międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Krajobraz za moim oknem".