Zapraszamy rodziców z dziećmi, które rozpoczną pobyt w naszym  przedszkolu od września,

na Dzień Otwarty 25 czerwca na godz.16:00,

w programie: 

- zapoznanie dzieci z przedszkolem przy zabawie

- zebranie organizacyjne z rodzicami.

 

Dnia 05.06.2019r wszystkie dzieci wzięły udział w zajęciach sportowych Puckich przedszkolaków.

Celem wydarzenia było inicjowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, każda z grup wzięła udział w poszczególnych konkurencjach takich jak:

piłka nożna, skok w dal z miejsca, rzut w kręgle oraz bieg na 20m.

Na koniec każdy z przedszkolaków otrzymał medal. Był to dzień pełen wrażeń.